Varnhem

I Arns Fotspår, Varnhem

Ur boken: Vägen till Jerusalem.

”Strax före Bartelsmässan, den brådaste skördetiden och då också bockarna skulle slaktas i Västra Götaland, såg Arn hur Varnhems kyrktorn växte upp i fjärran, först otydligt som bara någon egendomligt knotig eller förtorkad eller av blixten slagen trädtopp mitt inne i den frodiga ekdungen, sen helt tydligt.

Han kände inte igen kyrktornet från sin barndom, det var inte det som rörde honom. Men han visste att där inne låg hans mor begraven, henne som han varje kväll talade till i sin böner…Fylld av högtidlighet red han in genom klosterporten…”

I Varnhem fick Arn sin tidiga skolning av cistercienser-munkarna i klostret.

Ur filmen: Arn – Tempelriddaren

Arn växer upp i Varnhems kloster där han får sin livsbildning av de kunniga och skickliga munkarna. Broder Guillbert lär honom allt om att hantera svärdet och fader Henri vägleder Arn i de kristna trosfrågorna han som vuxen man ska försvara som Tempelriddare.

Teaterensemblen i Teater Tidlös samlade för skådepelet om Birger jarl i Varnhem 2010.

Teaterensemblen i Teater Tidlös samlade för skådepelet om Birger jarl i Varnhem 2010.

Ur: Verkligheten

När en högättat kvinna vid namn Sigrid donerade stormannagodset Varnhem till cistercienserna var detta munkordens chans att bygga det som skulle bli det medeltida Sveriges största munkkloster. Det byggdes åren 1150-1260 efter förebilder i Frankrike och Tyskland.

Ruinerna som finns kvar visar tillsammans med klostermuseet hur livet tedde sig. I kyrkan ligger bla Birger jarl begravd. Sommaren 2000 firades klostrets 850-årsjubileum

Historiska personer

I klosterkyrkans välbevarade romansk-gotiska miljö har Stockholms grundare Birger jarl och enligt traditionen fyra svenska medeltidskungar fått sitt sista vilorum. På webbplatsen varnhem.se finns mer information om Birger jarl, Fru Sigrid, Gustaf Adolf De la Gardie, Magnus Gabriel De la Gardie tillsammans med mycket annat intressant om Varnhem och Sveriges historia.