Intervju med Sofia Helin & Joakim Nätterqvist

Vi frågade huvudrollsinnehavarna Sofia Helin och Joakim Nätterqvist om hur de upplevde inspelningarna med Arn.

Sofia Helin

"Cecilia" Sofia Helin

”Cecilia” Sofia Helin

Inspelningen var spännande, kaotisk, kreativ och lustfylld. Jag har många speciella minnen från den tiden…Om jag får välja en så blir det den starkaste naturupplevelsen. Det var när jag red med brudfölje genom en blommande körsbärsdal. Det virvlade av vita blad i den skira grönskan. Det var nästan överjordiskt vackert! (Orgelgården, Vallebygden, red anm)

Vad som gör Arninspelningen speciell är det är så många inblandade – ett så stort maskineri. Mitt arbete såg annorlunda ut på det sättet att jag skulle gestalta en och samma människa under så lång tidsperiod. Det var en utmaning.

 

Joakim Nätterqvist

"Arn" Joakim Nätterqvist

”Arn” Joakim Nätterqvist

Att vara Arn under 8 månader konstant med få andrum… gör att de platser jag förknippar och har emotionella minnen till är de som är viktiga i det liv som jag då levde… och för min och Cecilias historia. Som exempel vill jag gärna nämna kullarna i landskapet och mötena med Cecilia och vårt avsked  vid klosterporten i Gudhem. [Lycke, Lilla höjen, Vallebygden, red anm]
Starkaste minnet var när Chamsiin, min häst dog i öknen.