Gudhem

I Arns Fotspår, Gudhem

Ur boken: Vägen till Jerusalem.

”Det vackraste av alla klosternamn hade ett nunnekloster som låg i den södra delen av Västra Götaland. Gudhem hette det och var tillägnat Jungfru Maria. Klostret låg på en höjd och därifrån kunde man se det blånande berget Billingen och, om man ansträngde sig bara något, de två tornen på domkyrkan i Skara. Norr om Gudhem blänkte Hornborgasjön dit tranorna kom om våren innan gäddorna börjat leka. Runt klostret låg gårdar och åkrar och små dungar av ekskog. Det var ett mycket fridfullt och vackert landskap som alls inte förde tanken till mörker och barbari.”

Gudhem

Ur filmen: Arn – Tempelriddaren

Alldeles väster om berget Billingen ligger ett område kallat Valle som vi utmed vägen mellan Varnhem och Berg hittar två inspelningsplatser; Cecilias ridfärd till bröllopet och Gudhems kloster. Båda är vackra delar av naturreservatet, särskilt njutbara under vår- och höstsäsongen.

Ur verkligheten:

Detta nunnekloster grundades i mitten av 1100-talet,  det som finns kvar i dag är resterna från 1250-talets kloster. Förutom klosterruinen finns ett intressant litet klostermuseum och en aktiv församlingskyrka. Sommartid finns café samt i den intilliggande Kungsgården en butik; Gudhems hjärta. På beställning kan man också få se filmrekvisita som finns i en lada intill klosterområdet. Läs mer på gudhem.se

Guidade turer
Kan beställas på telefon: 073-762 16 70.

Gudhem Fägerlind