Husaby

I Arns Fotspår, Husaby

Ur boken: Vägen till Jerusalem.

Det är i Husaby kyrka som Arn möter sin livs kärlek, Cecilia Algotsdotter, när de ska öva sånger inför jul.

Ur filmen: 

Cecilia växer upp med sin familj på Pålsgården (efter fadern Algot Pålsson) i närheten av Husaby. Denna familjegård (se bild) ligger i filmen på samma plats där filmens Forsvik byggdes upp, dvs i Varnhem. Huset är i själva verket baksidan av Arns och Cecilias hus i Forsvik. De interiöra scenerna från Husaby kyrka, bla när Arn möter Cecilia för första gången, är i själva verket inspelade i Skottland. Seaton Chapel. Så kan det gå till i filmens värld.
Ett fåtal exteriöra scener som ska föreställa Husaby kyrka är inspelade vid Senäte kapell utanför Otterstad på Kållandsö.

Pålsgården. Bilden har vi lånat från Bengans historiasidor, wadbring.com

Ur verkligheten:

När Olof Skötkonung låter döpa sig som den förste kristne kungen på svensk mark är det en mycket betydelsefull händelse som är inledningen till att Svea riket får en stabil grund. Förutom Sveriges kanske märkligaste kyrka, finns i Husaby borgruinen efter Sveriges första biskop och St Sigfrids källa.

I början av tusentalet uppfördes på Kinnekulles södra sluttning en stavkyrka, varav en åldrad ekstubbe har återfunnits under den nuvarande kyrkans golv. Tornet uppfördes på 1000-talet och den nuvarande kyrkan på tidigt 1100-tal.

Kring kyrkan berättas från tidigt tusental om Olof Skötkonung, som lät döpa sig i källan öster om kyrkan av Sigfrid från England. Olof blev därmed Sveriges första kristna kung. Olofs dotter Ingegerd blev sedemera ryskt helgon under namnet Sankta Anna.

CIMG0469

I Husaby kan man förutom kyrkan (landets första domkyrka), också besöka borgruinen efter Sveriges första biskopssäte, Sankt Sigfrids källa samt Tusenårsaltaret med stenar från över tre hundra församlingar. Altaret invigdes år 2000 av 26 (!) biskopar vid tusenårsfirandet av kristna tron i Sverige.

Inne i kyrkan finns flera unika inventarier och inredningsdetaljer, exempelvis ett korskrank som skiljer koret och långhuset, ett kommunionsfönster och en stol som jämte den sk Suntaksstolen (originalet finns på museet i Skara) anses vara Sveriges äldsta möbel.

Strax efter vapenhuset finns en knapp för uppspelning av en berättarröst som guidar dig i kyrkan.