Skara

I Arns Fotspår, Skara

Ur boken: Vägen till Jerusalem.

”Det var vid Tiburtiusmässan, den dag som räknades som sommarens första dag och då isarna gick upp i Västra Götaland. Så många människor som denna dag hade aldrig varit församlade i Skara ty det var inte vilken mässa som helst som skulle genomföras. Den nya domkyrkan skulle äntligen invigas.”

Skaradomen

Ur verkligheten:

Under Medeltiden Skara en stor stad med sina 800 invånare. Idag är Skara en idyllisk småstad med över 18000 invånare. Perspektiven ändras, men mycket är kvar av den medeltida karaktären t ex den magnifika domkyrkan mitt i centrum. Gatunätet i anslutning till kyrkan har fortfarande medeltida sträckning, och gatunamn som Gråbrödragatan och Tullportagatan ger smak av stadens storhetstid under 1200-talet. Borta är medeltidens dofter och ljud, men stadens funktion som skolstad och biskopsstad är alltjämt kvar sedan medeltid.

Domkyrkan är själva symbolen för Skara. Den första kända domkyrkan invigdes omkring 1150, men senare fynd visar att det fanns en kyrka här redan under 1000-talet. Krig och bränder har härjat kyrkan under årens lopp, men den har trots allt stått kvar och rest sig ur grus, aska och förnedring. Vid restaureringen 1947-49 återfanns en välbevarad krypta från 1100-talet och under renoveringen 1999 fann man dessutom stenrester som är äldre än så. Kryptan har efter den senaste ombyggnaden av kyrkan fått ett slaget kryssvalv och blivit ett vackert rum för andakt.

Under åren 1809-1810 försågs Domkyrkan med platta torn och man tyckte då att de liknade ett par byxor. Därefter kallades tornen Skara byxor, ett uttryck som lever än idag, trots att tornen ändrat utseende. Domkyrkan fick sin nuvarande gotiska stil under åren 1886-1894, arkitekt var Helgo Zettervall. Inredningen är unik med bland annat Soopska gravmonumentet och Bo Beskows vackra glasmosaikfönster.

Den vackra Adalvardskalken tillhörde biskop Adalvard som dog redan 1064. Den hittades på 1700-talet och innan man förstod värdet av kalken, användes den som nattvardskalk till stadens bödel. En kopia av den förvaras nu i domkyrkans bokbord

I Skara finns också både synliga och markerade platser för flera medeltida församlingskyrkor och kloster. En guide att hjälpa dig på din vandring finns att få på Skara Turistbyrå.