Gestilren

I Arns Fotspår, Gestilren

Ur boken: Vägen till Jerusalem.

Här äger det stora slaget rum, där Arn skadas dödligt.

Ur filmen:

I filmen har de båda slagen Gestilren och Lena slagits samman till ett enda slag. Spelades in i närheten av Dagsnäs vid Hornborgasjön samt till vissa delar på P4:as övningsfält utanför Skövde (Klagstorp).

Verkligheten:

”700 år efter slaget vid Gestilren reste Västgötar denna sten 1910. Gud skydde Svea rike”. Så lyder inskriptionen på det monument som står på platsen man bedömer slaget ägt rum. Platsen är omdiskuterad. Det finns fler intressentgrupper som gör anspråk slagfältet.

Ett par artiklar om Gestilren; Populär historia 2004 och 2010.