Forshem

I Arns Fotspår, Forshem

Ur boken: Arvet efter Arn

”De hade druckit julöl på Arnäs i den stora varma stensalen med stockeldar och aldrig hade livet synts så gott. Vid julottan nere i Forshem kunde Arn utan blygsel visa sin stolthet över vad han låtit bygga och även att han själv var avbildad i sten ovanför kyrkporten som den som skänkte Gud nycklarna till kyrkan under ett tempelriddarkors.”

forshem_1

Ur: Verkligheten

”ISTA ECCLESIA SIT IN HONORE DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI ET SANCTI SEPULCRI”

Forshem ståtar med en unik medeltida kyrka uppförd på 1130-talet. Den är känd för två saker:
– kyrkan pryds av sex romanska stenreliefer från mitten av 1100-talet
– kyrkan är tillägnad Vår Herre Jesus Kristus och den Heliga Gravens ära.

Forshems kyrka är den enda kyrkan  i norra Europa tillägnad Den heliga Graven och har troligen uppförts av en hemvändande korsriddare,
vilken avbildas på en av relieferna ovanför portalen på tornet. På södra sidan står inskriften om kyrkans tillägnan att läsa på latin.

Kyrkan är öppen dagligen och visas efter beställning. Ring: 0501-420 10

Vill du äta?
I så fall finns det god mat hos Forshems Gästgiveri, tel 0501-420 55.
Möt den berömde gästgivar’n, känd från Stefan Jarls tv-film som setts av 1,2 miljoner tittare.