Intervju med Anna Asp

Vi bad Arnfilmens production designer Anna Asp berätta om Arninspelningen och hur man jobbar när man väljer miljöer till en film.

– Stora delar av Västra Götaland är ju ett gammalt kulturlandskap så där fanns många möjliga inspelningsplatser. Landskapet bjuder på backar, enar och stengärdsgårdar vilket vi nutidsmänniskor kopplar till  gammalt kulturlandskap.

När man söker en plats till filminspelning  måste man tänka på:
– Hur ligger platsen i förhållande till väderstrecken? Hur ser det ut på de olika årstiderna? Vad i filmen vill vi att  platsen ska representera.  Ska den utstråla frihet , lugn, otrygghet eller  rädsla t ex.  Allt detta beror på manuskriptet och  tolkningen av  scenerna som ska spelas in på den valda platsen. Hur ser tillfarter och möjlighet för teamet att arbeta vid platsen ut. Det gäller el, ljud, ljus samt möjlighet till transporter för byggteam och rekvisita.

IMG_3818

Anna Asp och Peter Flinth i Varnhem.

– Jag vill inte plocka ut någon favoritplats eftersom jag vill att alla platser i filmen ska fylla funktionen att förstärka dramat och lyfta fram scenens innehåll. Men här lite tankar hur vi tänkte i Sverige:

– Vi valde  att göra en gård och inte en borg  som Arns barndomshem. Vi ville göra familjen mindre krigisk och mera inriktad på  jordbruk jakt fiske. En mera humanistisk tillvaro som Arns bakgrund. Men vi ville  också att det skulle kunna vara en befäst gård som hade kontroll på omgivningen  och fienden kom oftast vattenvägen på denna tid därför sökte vi en klippa vid vatten att bygga gården på. Jag tycker att tallar är väldigt vackra och maskulina tillsammans med klippor och vatten vilket gjorde det besvärligt för oss att hitta platsen för Arnäs eftersom det är vanligt att markägare får bidrag för att ta bort tallen (Natura 2000). Jag tycker inte att man alltid måste vara tidsdokumentärt korrekt i en film för det handlar om en romanfigur och en viss poetisk frihet måste man ta sig för att berätta historien.

– Gudhem ville vi skulle ligga på en hänförande höjd i landskapet med milsvid utsikt och samtidigt vara ett fängelse på insidan. En insida präglad av skuld och skam samt längtan bort för alla leksystrar under sträng bevakning. En så stor kontrast som möjligt

CIMG2198

Inspelning av ”Gudhem”, vid Lycke, Lilla Höjen i Valle härad. (mellan Skövde och Skara)

– Varnhem ville vi skulle representera kärlek omtanke humanism respekt och kunskap. Det ligger i en grönskande dal som kontrast till Gudhem.

– Forsvik som Arn bygger efter sin tid i Heliga landet ville vi skulle vara inspirerat av den arabiska kulturen samt en plats som inte visade makt. En plats där Arns längtan efter hemlandet med skogar och vatten samt nya erfarenheter i Heliga landet skulle förenas.  Då föll vårt val på bäcken vid Varnhems kyrka där vi byggde honungsfärgade timmerhus bland stammar och vatten. Så fick vi en speciell miljö till Arn och Cecilia

– Kungaborgen ligger vid vatten och är den borg vi har i filmen. Där bor den som för tillfället är Kung. Därför gjorde vi den som den enda borgen i filmen i Sverige

– Att få vara med och skapa filmerna om Arn i Västra Götaland, Marocko och Skottland har varit en spännande resa och jag hoppas många vill komma och se filmerna.

Anna Asp