Eriksberg

I Arns Fotspår, Eriksberg

Ur boken: Vägen till Jerusalem.

”Kungens eriksgata hade gjort en omväg från den vanliga vägen. Efter att man passerat Jönköping hade man gått mot Eriksberg, kungens födelseplats och också den plats där hans far, som nu allt oftare omtalades som helige Sankt Erik, hade fötts och där erikarna byggt sin kyrka med de vackraste väggmålningar i Västra Götaland.”

– – –

Ur verkligheten:

Det är här i Eriksberg, utan skydd av stenmurar och väpnade män, som Knut Eriksson, konung och Arns gode vän, lever sina sista dagar. Utanför kyrkan står en minnessten över kung Knut Eriksson, rest 800 år efter hans död 1196.

Eriksbergs Kultur- och Intresseförening anordnar guidning av kyrkan och servering i intilliggande Prästgård (endast grupper).

För bokning kontakta:
Lilian Fritsby 0515-43043 eller Inger Linnarsson 0515-43050.

Eriksbergs gamla kyrka, Herrljunga

Eriksbergs gamla kyrka, Herrljunga