Askeberga

I Arns Fotspår, Askeberga

Ur boken:

Vägen till Jerusalem.

”Nedanför Askeberga gamla tingsplats där Tidan gjorde en brant sväng låg rastplatsen. Fler skutor låg redan halvt uppdragna vid stranden och det blev stor uppståndelse bland roddare och rastplatsens folk när den folkungska ägaren herr Eskil kom.”

– – –

Ur: Verkligheten

Detta är Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar.

Skeppssättningen kallas också Ranes stenar och är uppförd under järnåldern.

Askeberga är en tingsplats där Arn i romanen ätteleder halvsyskon och allierade.

Askeberga

Text ur boken: På upptäcktsfärd i Skövde.

”Monumentet har 24 gigantiska klumpstenar på mellan 25 och 30 ton vardera. De måste ha transporterats hit långa sträckor, eftersom det inte förekommer så stora block i närheten. Man har daterat skeppssättningen till folkvandringstiden (ca 400-500 e Kr).

Platsen har sedan urminnes tider varit en samlingsplats för folket i bygden.”