Böckerna

Arn & Cecilia

Berättelsen om Arn och Cecilia är en fantastisk historia om kärlek och krig. Den utspelar sig i medeltiden i ett Sverige som ännu inte finns. Här finner vi den sanna kärleken mellan man och kvinna som trots krav och villkor är oövervinnlig. Här finns krigen som inte bara förgör och ödelägger utan också formar maktstrukturer som bildar väg till ett nytt rike.

Berättelsen om Arn och Cecilia är en roman på balansen mellan fantasi och verklighet. Arn har inte funnits på riktigt, men han fyller ett tomrum som passar in i många historiska episoder där det saknas källmaterial. Cecilia är också uppdiktad men har sin förebild i en Cecilia Rosa som en gång ägde Forsvik.

De medeltida dokumenten som försvunnit ger spelrum för spekulationer och utsvävningar i jakten på en röd tråd. De historiskt riktiga personerna i Jan Guillous roman, liksom händelser tagna ur verkligheten, binder ihop historien med Arn och Cecilia som gör vår historia lättförståelig och ger närvarokänsla.

Romansviten om tre böcker utkom 1998-2000 och kompletterades sedan
med uppföljare om Birger jarl. Fotoboken ”I Arns fotspår” utkom 2002.
Läs mer på Piratförlagets webbplats.