Forsvik

I Arns Fotspår, Forsvik

Ur boken:

Vägen till Jerusalem.
”Vad än Sigge och Orm hade tänkt sig om hur det skulle vara att komma fram till drömmarnas Forsvik och söka efter herr Arn själv så spräcktes alla deras planer genast av allt det de fick se. Kanske hade de väntat sig ett stort hus med snidade drakhuvuden vid taknockarna där riddar Arn red på tunet med sitt blixtrande svärd omgiven av unga män och pojkar som försökte göra som han. Vad de kom till var en by med fyra gator, ett vimmel av folk som alla tycktes springa om varandra i brådskan och ett surr av främmande tungomål.

Ur filmen: Arn – Tempelriddaren

I filmen möts vi av en febril nybyggaranda i det Forsvik som Arn låter bygga efter sin hemkomst från Det Heliga Landet. Filmens Forsvik utgjordes av hus, verkstäder och kvarnmiljö utanför Varnhem. Följer man pilgrimsleden en bit öster om klosterkyrkan så finner ni den ljuvliga miljö som SF valde för dessa scener. På samma plats, men ur en annan vinkel, fanns också Cecilias hem Pålsgården.

Ur: Verkligheten

Forsviks industriminnen har anor sedan medeltiden. Idag är Forsvik ett levandegjort industrimuseum.

I romanen bosätter sig Arn i Forsvik efter sin tid i det Heliga landet, och uppfostrar sin sonson Birger Magnusson, sedermera känd under namnet Birger jarl.

För guidning och information:
010-44 14 365 eller forsviksbruk @vgregion.se